Informatieveiligheid in uw organisatie

  1. vrijwilligerEen Chinese vrijwilliger als informatieveiligheidsconsulent binnen uw organisatie?
  2. Een maatschappelijk assistent van uw OCMW als veiligheidsconsulent?
  3. Secretaris OCMW/gemeente = veiligheidsconsulent?
  4. Systeembeheerder = veiligheidsconsulent?

Als u op één van bovenstaande “ja” kan antwoorden dan kan DigiLock u ongetwijfeld van dienst zijn. In bovenstaande gevallen is ofwel de medewerker noch geïnteresseerd, noch gemotiveerd, laat staan bekwaam, om de taak van veiligheidsconsulent op zich te nemen, ofwel is deze taak zelf niet verenigbaar met zijn functie.

Waarom dan deze taak niet uitbesteden?
Digilock kan tot uw dienst zijn ofwel als assistent van uw veiligheidsconsulent ofwel als de eigenlijke veiligheidsconsulent.

Bekijk in “Services” hoe DigiLock u kan bijstaan in de taak van veiligheidsconsulent.

 

Geef een reactie